Codi de Conducte

English Castellano Català GalegoEuskera

Totes les persones que assisteixin, exposin, patrocinin o realitzin un voluntariat en la Conferència PRISMA han d’estar d’acord amb el següent codi de conducta. L’equip organitzador farà complir aquest codi durant tot l’esdeveniment. Esperem la cooperació per ajudar a garantir un ambient segur per a tothom.

PRISMA, Associació per a la Diversitat Afectiu-Sexual i de Gènere en Ciència és una organització sense ànim de lucre que té com a objectius evitar la discriminació i augmentar la visibilitat de les persones (passades i futures) LGBTIQA+, fomentar les habilitats de formació, promoure l’interès per la Ciència, Tecnologia i Innovació (CTI) i construir una comunitat LGTBIQA+.

La nostra conferència està dedicada a proporcionar una experiència de conferència lliure d’assetjament per a totes les persones assistents, sense importar el gènere, la identitat i expressió de gènere, l’edat, l’orientació sexual, la discapacitat, l’aparença física, l’ètnia, la religió (o la manca d’ella) o les opcions tecnològiques. No tolerem cap tipus d’assetjament a les persones participants de la conferència. El llenguatge i les imatges sexuals no són apropiats per a cap lloc de la conferència, incloent xerrades, workshops, esdeveniments, xarxes socials i altres. Els participants de la conferència que violin aquestes regles poden ser sancionats o expulsats de la conferència.

  • L’assetjament inclou comentaris verbals ofensius relacionats amb el gènere, la identitat i expressió de gènere, l’edat, l’orientació sexual, la discapacitat, l’aparença física, l’ètnia, la religió, les eleccions tecnològiques, les imatges sexuals en espais públics, la intimidació, l’assetjament mitjançant fotografies o gravacions, la interrupció continuada de converses o altres esdeveniments, el contacte físic inadequat i l’atenció sexual no desitjada.
  • S’espera que les persones participants a les que se’ls demani que deixin d’assetjar compleixin immediatament. Si una persona participant s’involucra en un comportament d’assetjament, el comitè organitzador de la conferència pot prendre qualsevol acció que consideri apropiada, incloent l’advertència sobre el infractor o fins i tot l’expulsió de l’esdeveniment.
  • Si reps assetjament, o notes que algú està sent víctima de comportaments inadequats, o mostra alguna altra preocupació, contacta si us plau amb el comitè organitzador immediatament. Els seus membres s’identifiquen amb insígnies.
  • El comitè organitzador estarà encantat d’ajudar a les persones participants a posar-se en contacte amb el personal del lloc de la conferència o amb les autoritats policials i judicials locals, proporcionar escortes o ajudar de qualsevol altra manera a les persones que pateixin assetjament perquè es sentin segures durant la conferència. Valorem la seva assistència.
  • Esperem que les persones participants segueixin aquestes regles durant l’esdeveniment en el lloc de la conferència i a la resta d’espais en els quals es desenvolupa l’activitat, així com en els esdeveniments socials relacionats amb aquesta.

Codi basat en: https://confcodeofconduct.com/ (Attribution 3.0)

A %d blogueros les gusta esto:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close